BilligBolig

Det er dyrt – ja, meget dyrt – at benytte ejendomsmægler. Det ved de fleste, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan man gør noget ved problemet. Skemaerne ejendomsmæglere benytter sig af – og som de skal benytte – de er komplicerede, og de er vanskelige at forstå. For at overskue priserne skal man forstå: En formidlingsaftale og et salgsbudget, og det er mindst 10 tætskrevne sider med indviklet tekst og opstillinger. Det magter de færreste ikke.
 
Det ønsker Den Alternative Mægler at gøre noget ved, og derfor har vi lanceret et begreb, som vi kalder BilligBolig. Du kan her læse, hvordan vi definerer BilligBolig, og end videre, hvad vi agter at gøre ved sagen. Vi ønsker nemlig at forenkle og sammenligne de enkelte sa-ger, så både sælger og køber ser og forstår betydningen af salærpriser, og hvordan du også kan udnytte discountudbud, selvom du p.t. føler dig bundet af en formidlingsaftale.
 
En BilligBolig er efter vores begreber en bolig, der via formidlingsaftale er til salg på bl.a. Boligsiden. Du er typisk bundet af 3 ting: 1) en konkret pris, 2) en konkret periode, 3) og en konkret ejendomsmægler. Derud over er du ikke bundet, men du føler dig bare helt bundet. Du har lov til selv at finde en køber, og andre ejendomsmæglere må også gerne arbejde med sagen, og dobbeltannoncering er også tilladt.
 
Min hjemmeside er en professionel hjemmeside, og den er indrettet så du gratis kan få lagt din sag ind til at sammenligne med andre sager, deres omkostninger, og til at sammenligne med vores egne priser. - Det svarer til, at man på gader og stræder kan se literprisen på ben-zin på alle tankstationer. Her er det kun sammenligning med de sager, der vælger sammen-ligning. Og der er kun sammenligning af de omkostninger, der er mæglerafhængige, ikke de lovbundne omkostninger, der er end i alle handler.
 
Lovgivningen gør det let for os med denne sammenligning. Iflg. LOFE og andre bestem-melser, er enhver ejendomsmægler forpligtet til at aflevere en kopi af: Formidlingsaftalen og af salgsbudget til sælger, så den ligger du med, og skal i hvert fald gøre det. Hvis du videresender mailen (modtages som regel pr. mail) til mig, så har jeg alt, som jeg skal bru-ge. Jeg vil også gerne vil have et gadebillede, men så kører jeg selv forbi og tager et billede, ligesom jeg også gerne tager en snak med dig. Men det er let og det er gratis.
 
Det er fuldt ud lovligt i forhold til den nuværende ejendomsmægler. Men hvis du ikke vil genere ham, men ønsker at han fortsat skal gøre et godt salgsarbejde, så kan vi både have din sag, som en gemt sag, som kun tages frem, når en seriøs køber dukker op, men det mest
 salgsfremmende er det naturligvis, om sagen må ligge frit fremme og være fuld tilgængelig. Alle mellemting er også muligt. Vi aftaler i hver tilfælde, hvad vi skal gøre med din sag. Du bestemmer.
 
BilligBoliger ligger hos os gratis, og det er også uforpligtende, for vi laver aldrig formid-lingsaftaler med sager, der kun er BiligBolig. Der er alt at vinde og intet at tabe ved projekt BilligBolig. Sker der så i stedet det, at primærmægleren får boligen solgt, så har du ingen forpligtelse over for os, så er det ham der har solgt boligen, og det er ham, der skal have sa-læret. Sådan er reglerne, og dem følger vi naturligvis, ligesom vi også hele vejen igennem respekterer den tidligere indgåede formidlingsaftale.
 
Hvad gør vi så, hvis vi sælger boligen. - Vi fremmer kun salget de sidste 3 måneder, før aftalens udløb. En køber vil erfaringsmæssigt ikke vente mere end 2 – 3 måneder. Skulle det lykkelige så ske (sandsynligt), at vi får en seriøs køber, så må vi enten vente til aftalen ud-løber, eller vi kan udmærket lave en aftale med de nødvendige forbehold. Det skal vi nok finde ud af, og når aftalen er udløbet, så er det ikke noget problem, så skal du betale til os, kun halvt salær. I hvert tilfælde skal vi nok sørge for, at nuværende ejendomsmægler ikke modtager salæret, fordi han ikke fik solgt.
 
Du er velkommen til at kontakte os omkring projekt BilligBolig.