Den Alternative Mægler v/ ejendomsmægler Anders Frederiksen

Under dette punkt føler jeg, at det er passende at giver en ret summarisk beskrivelse af mig selv, en selvbiografi om man vil. - Det er ikke en dækkende beskrivelse, men alene en beskrivelse der relaterer til ejendomsmæglerfirmaet. I stedet for, at mange kunder tænker og spørger sig selv, og enkelte også mig, om hvordan det hænger sammen, en pensionist der driver ejendomsmæglervirksomhed, det ser måske lidt mærkeligt ud.
Følgende generelle forklaring:
Født i Vestjylland som ældste søn af en landmand, født i 1930-erne, havde min barndom i 1940-erne, afsluttede min landmandsuddannelse, og senere min agronom uddannelse i april 1955. Boede i København i 4 år mens jeg tog uddannelsen på Landbohøjskolen.
Naturligvis skulle jeg have været landmand, men det blev jeg ikke. I stedet blev jeg råd-giver og konsulent for rigtig mange landmænd, og mit speciale faldt på det økonomiske og juridiske område. Først 4 år i Jylland, så en afstikker på 4 år til Bornholm, tilbage til Jylland igen, og her fik jeg så 32 år i landboforeningernes tjeneste i Mariagerfjord Kommune. Hvis det lægges sammen, så bliver det til 40 gode arbejdsår som landbrugs-konsulent, og i alle årene har det været økonomi og jura.
De sidste 18 år arbejdede jeg udelukkende som ejendomskonsulent, d.v.s. forestod ejer-skifte og tinglyste skøder af landbrugshandler med de tilhørende økonomiske og skatte-mæssige problemer. I den periode tog jeg også eksamen som ejendomsmægler & valuar på aftenkursus. Sammen med et hold af medarbejdere, gled der i de år ca. 2.500 handler over mit skrivebord.
Efter at være fratrådt til pension, har jeg drevet ejendomsmæglervirksomhed, mere el-ler mindre indtil dato. Jeg har nu besluttet mig for, at jeg vil gøre det på en anden må-de, det jeg kalder Den Alternative Mægler. Stadigvæk ønsker jeg at handle, jeg er ikke så hurtig som tidligere, men papirerne dem elsker jeg at arbejde med.
Så er der mange der tænker og enkelte spørger, hvordan kommer Kirsten Boisen ind i billedet, er det min kone. Nej, hun er min samarbejdspartner. Vi sidder ikke engang på samme kontor. Men vi kan udmærket samarbejde, selvom vi sidder hver for sig. Den egentlige forklaring er, at Kirsten og hendes mand kommer i Den Evangeliske Frikirke, og det gør min kone og jeg også. Vi har fundet ud af, at hendes fortid som advokat-sekretær i Randers i mange år passer særdeles godt med mine kompetencer.
Det er nok det, der kan siges om den sag.
Jeg er stadigvæk rask og har det godt, har kørekort og kører bil. Derfor fortsætter jeg indtil videre. På en anden måde ganske vist, men det bliver naturligvis inden for lovens rammer (ifølge LOFE). Der er gode muligheder for at udføre arbejdet mere fleksibelt, men jeg forventer ikke, at man bliver særlig populær i branchen, når jeg nu har beslut-tet, at jeg vil halvere mine salær i forhold til kolleger. Men jeg er sikker på, det er lovligt.
Hvad kan jeg gøre for dig (??) – og velkommen til - hvad enten du er sælger eller køber.