Den Alternative Mægler - Vi samler på Billig Boliger og sælger dem via EDH og facebook >----->

Min søn Steffen Frederiksen er trådt ind i billedet som medhjælper. Steffen er tømreruddannet og har kendtskab til boliger fra håndværkerbranchen. Tilsammen dækker vi både håndværker- og ejendomsmæglersiden.

Focus på øget priskonkurrence: Ejendomsmæglerbranchen er fyldt med smarte tiltag, hvis hoved- formål det er at flytte focus væk fra salærer og priser, som om salærerne ikke betyder noget. Det har vi tænkt os at gøre noget ved. Vi mener salærerne udmærket kan halveres.
Det vil betyde en besparelse i de fleste handler på 30 - 45.000 kr.
Meget ofte løber ejendomsmæglers salærer og annonceudgifter op i 70 - 80.000 kr., og det er alt for mange penge, at udtage af en enkelt sag. Hertil kommer udgifter til en del rapporter af forskellig art, li- gesom ejerskifteforsikringen kommer til. Det sidste kan vi ikke gøre noget ved, men alt i alt løber han- delsomkostninger rask væk op i 100.000 kr. i en enkelte sag. Det vi ønsker at gøre noget ved, er sa- lærer og annonceudgifter, for det vigtige i sagen er internetannoncer, og det sparer vi naturligvis ikke på, men det er kun småpenge i det spil. - Ofte slører mange ejendomsmæglere billedet derved, at et mega stort salær splittes op i mange små og mellemstore beløb, og så ser det hele mere tilforladeligt ud. Det første vi ønsker at gøre er, at  tælle beløbene sammen, og så sammenligner vi med vores egne tal.
------------------------------------------------------------>  Faste takster:
Salær for hele sagsforløbet…………………………   25.000 kr.
Annoncering på internettet………………………...     2.500 kr.
Dokumentationsudgifter…………………………....     1.200 kr.
Kørsel, fast beløb…………...……………………......     5.000 kr.
------------------------------------------------------------------------------------------
Fast beløb, hvis handelen gennemføres:     33.700 kr.      (incl. moms)
==================================================
Sælger betaler selv for de tilstansrapporter og andre rapporter, som afkræves i sagen. - Sælger har krav  på at få en kopi af formidligsaftalen og salgbudget, og med en kopi i hænde er det let at foretage en kva- lificeret sammenligning.
Tak for din interesse.  M.v.h.  ANDERS FREDERIKSEN, ejendomsmægler.
Den Alternative Mægler :   v / ejendomsmægler ANDERS  FREDERIKSEN.  
Mobiltelefoner............   :   51873575 og 51873575
Mulig salærbesparelse. :    Min. 30.000 kr. - måske 45.000 kr.
Vores mailadresse  ..... :    Fælles mail:  alt.51873575@gmail.com


lynsøg
kontakt
Ledavej 5, Paderup,
8960 Randers SØ
 
Telefon:
+45
 51873575
CVR nummer:
25631242
 
 
Åbningstider:
Når telefonerne er åbne træffes vi, og desuden på kontoret efter aftale.
Anders Frederiksen. Tlf: 51873575
Alle parter modtager mails på: alt.51873575@gmail.com
Medlem af:                                        Ejendomsmæglernes Landsorganisation.
EDH  >------------------------>   Log-in
Nyeste: