Papirarbejde alene

Som tidligere nævnt, så tilbyder vi, det vil sige Kirsten Boisen og Anders Frederiksen at vi gerne udfører alt papirarbejde i en ejendomshandel fra A til Z og til absolut discount-pris, næste uden for enhver konkurrence. AF tager sig gerne af salget og er rådgiver for sælger. Kirsten Boisen er gerne købsrådgiver og påtager sig ansvaret for tinglysningen.
Vi mener, modsat hvad der er kutyme i området, at det er købers rådgiver, der bør have ansvaret for tinglysningsprocessen. Almindeligvis tager sælgers ejendomsmægler beta-ling for tinglysning og berigtigelse hos sælgeren, men samtidig anbefaler man køberen, at han engagerer sig med egen rådgiver. Det er uhensigtsmæssigt, det er køberen, der har interesse i at handelen tinglyses i eget navn, og derfor bør det være købers ansvar.
Hvis opgaven er at ordne papirerne alene, så kan vi komme endnu længere ned i pris, jeg vil tro omkring 1/3 af de sædvanlige 70 – 80.000 kr. Jeg vil dog afgive et tilbud i hver enkelt sag, for jeg vil ikke gå så langt ned i pris, at kvaliteten bliver forringet. Jeg vil tro, at prisen kan komme til at ligge omkring 20.000 kr. + moms, eller ca. 25.000 kr.
Dette kommer på tale, hvis du selv har fundet en køber, men det er naturligvis også til-fældet, hvis handelen foregår imellem familiemedlemmer. Tinglysning af en skifterets-attest er ikke nogen handel, og det klarer vi for meget små penge
Kom med dit problem, så ser vi om det er noget vi også klarer.