Salgsarbejdet

Følgende forløb er sædvanlig i en salgssituation.
Det starter med, at boligejeren træffer beslutning om, at hans bolig skal sælges. Boligen er enten blevet for lille, eller den er blevet for stor, eller også er det fordi den ligger et forkert sted i forhold til arbejde, familie eller andre forhold. Det er en meget stor be-slutning for de fleste, og det bliver ikke mindre kompliceret af, at det ofte sker i kom-bination med et køb af næste bolig, et andet sted, i en anden by eller en bolig af en helt anden størrelse.
De fleste ved, at man ikke bare sætter sit hus til salg hos en tilfældig ejendomsmægler. Man afsøger markedet, og så finder man 2 – 3 ejendomsmæglere, som man anmoder om, at de alle vurdering ejendommen, det er som regel gratis. Så langt så godt. Men når huset er vurderet, og man står med disse vurderinger, så ”hopper kæden af”, som man siger. De konkurrerende ejendomsmæglere er mere optaget af at vinde til sig selv og de-res firma, end de er optager af at vurdere objektivt og give en realistisk vurdering.
Sælger er meget optaget af, hvem der roser deres ejendom mest, og hvem der vurderer boligen højst. Og det ved ejendomsmæglerne udmærket. Derfor efterlader mange ejen-domsmæglere først og fremmest sælger med en urealistisk og en rosenrød fornemmelse, og det virker altid. Bagefter skal han så råde bod på det, måske ikke lige med det samme, men efterhånden som det står klart, at der skal et større eller mindre afslag til, og så er den samme ejendomsmægler ekspert i gode forklaringer om, hvorfor det forholder sig sådan. - Alle gør dog ikke sådan, men tendensen er der.
Lad mig sige det rent ud, det kapløb kan og vil jeg ikke deltage i.
Jeg vil meget gerne være med til at vurdere boliger, men jeg vil gøre det på grundlag af et alternativ mæglersyn. Sådan ønsker jeg at være. Mange ejendomsmæglere fremhæ-ver også deres meget fremragende elektroniske salgsmetoder, og det kan godt være rig-tigt, men jeg er nu af den opfattelse, at salgsprisen er den altafgørende faktor, og derfor betyder det også meget, hvor mange penge der trækkes ud af sagen til omkostninger.
Jeg vil gøre det jeg kan, for at vise tydeligt og synligt, hvor stor en omkostningsforskel, der kan være fra ejendomsmægler til ejendomsmægler. Det er både lovligt og ønskvær-digt i forhold til konkurrencelovens bestemmelser. Det modsatte, at forhindre den frie konkurrence er absolut ulovligt. Jeg vil efterfølgende forklare, hvad min indsats kan få af betydning i den henseende.

Stort set ½ salær i salgsopgaver:

Den Alternative Mægler ønsker at nedsætte serviceniveauet på de områder, hvor det ikke forringer kvaliteten. Service i forhold til kun nysgerrige købere bliver begrænsede, og der vil jeg gerne have sælger hjælp i fremvisningsfasen, medens jeg gerne går langt i forhold til de seriøse købere. Vi holder lav profil i forhold til avisannoncer og dyre kon-toradresser. Desuden gør vi ikke meget ud af skiltning og pral med solgte ejendomme.
Men vi er ”med på noderne”, når det gælder internetannoncering og IT-løsninger. Vi ved, at det er fremtidens annonceplatform, og det er forholdsvist billigt og effektivt og let at benytte i forhold til tidligere tiders avisannoncer. Det er også en forudsætning for, at omkostningerne er rimelige, for vi holder os til internetannonceringen.
Den Alternative Mægler, som primærejendomsmægler.
Som primærejendomsmægler annoncerer vi naturligvis både på Boligsiden, incl. logo, samt også på Boliga og naturligvis på egen hjemmeside: www.alt-m.dk Vi annoncerer ikke i dagblade og ugeblade, men vi tilstræber at være meget synlige på internettet.
Vi gør meget ud af at planlægge fremvisninger, selvom vi prøver ikke selv at deltage i for mange, især for så vidt angår kun nysgerrige personer. Hvis vi derimod fornemmer, at vi har med en seriøs køber at gøre, er sagen naturligvis anderledes, men besøg på ejendommen skal helst være en hverdag eller lørdag formiddag. Så vidt muligt ikke i weekender og aftener, men intet er dog udelukket.
Hvis vi ikke bliver foretrukket som primærmægler, så tilbyder vi os gerne som sekun-dærmægler og opretter dig gerne som BilligBolig. Vi gør intet salgsarbejde, før der kun er 2 – 3 måneder tilbage af formidlingsaftalen. Men hvis du ved på forhånd, at du ønsker at gøre brug af det, så gør vi gerne forarbejdet nu, lægger sagen gemt på computeren, og så er den klar, når den tid kommer, og når vi får et vink om det.
Fremvisninger af din bolig
Elektroniske bestillinger på fremvisninger af din bolig, videreekspederes præcist og gli-dende. Vi aftaler formodentlig med begge parter, telefonisk, og når aftaletidspunktet er på plads, så sender vi en mail og bekræfter det til begge parter. Den bekræftelse inde-holder altid parternes navne, tidspunkt, telefonnumre, mailadresser m.v., så alle er fuldt informeret.
Købernes muligheder
Hvis en køber har set på mange boliger, og er træt af at ”løbe spidsrod” i boligjagten, så kan vedkommende også vælge at henvende sig til os. Så kontakter vi gerne sælgerne, og spørger dem, om de tror vi kan finde en acceptabel løsning, der tilfredsstiller begge parter. Det har mange muligheder i sig, især når der kun er 2 – 3 måneder tilbage.
Det er fuldt ud lovligt for enhver ejendomsmægler at kontakte en kollegas kunder, når han har en seriøs køber. For år tilbage var det et led i Dansk Ejendomsmæglerforening s etiske regler, at medlemmer aldrig måtte kontakte en anden kollegas kunder, men det har Erhvervsstyrelsen nu underkendt, og DE har måttet trække kravet tilbage, fordi det var ulovligt og det stred imod konkurrencereglerne.
Derfor ved vi med sikkerhed, at salgsmetoden er fuldt ud lovlig.
Kontakt os gerne, hvis du har spekulationer i så henseende.

Den rigtige salgspris fra starten

Bestil en gratis salgsvurdering her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

januar 2022

MTOTFLS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31